Sơ đồ web  |  Liên hệ

Hỗ trợ trực tuyến

Hot Line
0913.74.54.54
0979.74.54.54
Dịch vụ

Khi một container lạnh đang đợi được vận chuyển hay trong hành trình từ nơi nhận hay

bãi giao hàng, nó phải được đấu với nguồn của mạng lưới điện hay một máy phát độc lập

để máy lạnh có thể hoạt động liên tục.

Hệ thống làm lạnh cần được theo dõi, kiểm tra bởi đại diện của người vận chuyển hay người

kinh doanh kho bãi, tối thiểu 4 lần/24 giờ và các báo cáo kiểm tra phải được hoàn tất ngay trước

khi container được chuyển đi. Nhiệt độ cài đặt và ghi chép nhiệt độ thường xuyên phải được

kiểm tra chéo. Mỗi khi kiểm tra hệ thống làm lạnh thì việc kiểm tra tình trạng bên ngoài của

container và các niêm chì (kể cả các niêm chì kiểm dịch bằng cách xoắn hay giật nhẹ) cũng phải

được tiến hành. Phải kiểm tra số lượng niêm chì và đối chiếu với số lượng ghi trong hồ sơ kiểm

tra. Trường hợp có dấu hiệu bất thường, chủ tàu/đại lý phải được thông báo ngay lập tức để tiến

hành khắc phục và ngăn ngừa những tổn thất có thể xảy ra.

Ghi chép nhiệt độ 

Một máy ghi nhiệt độ "Part low" ghi lại nhiệt độ trên một biểu lặp cảm biến áp suất trong khoảng

thời gian là 31 ngày. Nếu hành trình dự kiến kéo dài quá 31 ngày thì kỹ thuật viên chịu trách

nhiệm trên tàu phải chú ý thay thế trước khi hết hạn. Thực sự cần thiết phải lên cót thiết bị này

bằng chìa khóa cố định đính kèm mỗi khi thay một biểu đồ mới vào thiết bị. Các biểu đồ phải

luôn được thay mới mỗi khi tiến hành chuyển tải tàu-tàu. Biểu đồ đầu tiên phải được đặt dưới

biểu đồ mới thay để lập thành hồ sơ theo dõi nhiệt độ đầy đủ cho cả hành trình đến tận cảng đích

cuối cùng".

Các biểu này phải bao gồm những thông tin:Tên tàu; số chuyến; số container; nhiệt độ cài đặt;

cảng xếp hàng; cảng dỡ hàng; ngày đóng hàng/các thay đổi; thông gió; đóng/mở (mức độ); kiểm

soát độ ẩm (HMC) (%). 

Những thiết bị ghi dữ liệu này có thể theo dõi cả nhiệt độ không khí và nhiệt độ của hàng hóa

trong một container lạnh, và các dữ liệu được lưu trữ trong một bộ nhớ điện tử. Bộ nhớ cũng lưu

cả các kết quả kiểm tra PTI, các chi tiết báo hiệu sự cố và đảo chuyển (đảo chuyển các container

trong khu cảng), cùng với hàng loạt dữ liệu liên lạc với thiết bị điều khiển và nguồn điện. Dữ liệu

có thể được chuyển trực tiếp đến một máy tính cá nhân IBMtương thích, nơi mà từ đó thông tin

có thể được in ra giấy hay chuyển sang lưu trữ ở CD. Nói chung, thông tin loại này đầy đủ, rộng

và chính xác hơn thông tin thu được từ biểu đồ ghi nhiệt độ. & C. Q, n/ x2 P  `6 D1 X

Trong trường hợp sử dụng các hệ thống thiết bị ghi dữ liệu điện tử, những thông tin "bắt đầu

hành trình" nên chứa đựng cả các chi tiết về xuất xứ và cảng đến. Sự chính xác của ngày và giờ

cũng cần được kiểm tra. Việc sử dụng các thiết bị ghi xách tay đặt bên trong không gian chứa

hàng hóa phải được ghi chú trên hồ sơ của lô hàng. Các thiết bị ghi xách tay có thể là loại thiết bị

dùng một lần rồi bỏ hay có thể tái sử dụng thông qua sử dụng các thiết bị cảm biến lưỡng kim

hay những thiết bị ghi điện tử có bộ nhớ. Loại thứ hai có thể có các que thăm hàng đính với

những cáp nối hay có thể gồm một thiết bị cảm biến nội tại. 

Khi được lắp đặt tại một trạm làm hàng container (CFS) để đi cùng với lô hàng đã định, điều cần

thiết là những biểu đồ của thiết bị ghi xách tay phải được điền một cách chính xác bởi đại lý/đại

diện người vận chuyển. Vị trí đặt những thiết bị phải được ghi chú đầy đủ trong các hồ sơ của lô

hàng cùng với ngày giờ kích hoạt thiết bị.

Kẹp chì và an toàn hàng hóa

Khi làm hàng tại CFS, kẹp niêm chì phải được gắn ngay sau kết thúc đóng hàng vào container,

số niêm chì phải được ghi lại trong các hồ sơ vận tải liên quan. Với các container do người gửi

hàng đóng hàng thì thông thường người vận chuyển hay đại diện của ngườivận chuyển không thể

tiến hành niêm chì cho đến khi các container được trả tại bãi hàng để chuyển xuống tàu. Khi

nhận, phải lập tức gắn niêm chì và một lần nữa các chi tiết này phải được ghi chú trong các hồ sơ

vận tải liên quan. 

Đặc biệt quan trọng đối với trường hợp các niêm chì kiểm dịch được gắn vào các containerlà tất

cả các chi tiết phải được ghi chú lại và được kiểm tra xem có dấu hiệu chúng bị xâm phạm trước

khi được đưa đến bãi container hay không. Hàng nhập vào châu Âu, Mỹ và Nhật Bản chỉ được

chấp nhận khi các niêm chì kiểm dịch còn nguyên vẹn tại cảng đến (để đảm bảo rằng hàng hóa

không bị lén lút thay đổi trong quá trình vận chuyển). Tại các cảng trung chuyển nơi tàu ghé lại,

đại lý hay đại diện của tàu phải khẳng định lại độ an toàn của cácniêm chì này và những thao tác

đó phải được ghi chú đầy đủ trong hồ sơ đi kèm. 

Với những mặt hàng được phân loại và dán mác "hàng đông lạnh nhanh", EU có những yêu cầu

nhập khẩu đặc biệt phải duy trì nhiệt độ chuẩn của hàng hóa từ thời điểm xuất xưởng, là thời

điểm có thể sớm hơn thời điểm người vận chuyển nhận hàng. Trong những trường hợp ấy, người

vận chuyển cần phải có bằng chứng về việc duy trì nhiệt độ trước đó.

Nói chung, các mặt hàng lạnh có thể chia thành 2 nhóm khác nhau: ướp lạnh; đông lạnh.+ u  v'

w# J5 T7 o5 \1 b9 t

Nhiều hàng ướp lạnh (hoa quả) được xem như hàng "sống" vì chúng tiếp tục quá trình hô hấp sau

khi thu hoạch và nhạy cảm với môi trường khô nóng (héo khô và nhăn). Điều này không xảy ra

với những mặt hàng như thịt hay phomat ướp lạnh. Nhiệt độ vận chuyển hoa quả tối thiểu thường

không thấp hơn -1,1oC (30oF). Hàng đông lạnh được xem như là loại "ì, trơ" và thường vận

chuyển ở nhiệt độ dưới -18oC (0oF). 

Tuy nhiên, cả hai nhóm đều thuộc loại dễ ôi thiu và cần được bốc xếp cẩn thận hơn để đảm bảo

hàng cập bến trong điều kiện tối ưu. Trong vận chuyển hàng ướp lạnh, các van thông gió thường

được đặt ở vị trí mở với một số hãn hữu những ngoại lệ (thịt, chocolate, phim, hóa chất, các sản

phẩm từ sữa và những mặt hàng yêu cầu vận chuyển trong điều kiện không khí kiểm soát). Một

số hàng hóađòi hỏi kiểm soát độ ẩm (như hoa, củ). Lưu ý, trong những trường hợp này, rất nhiều

thiết bị của hệ thống làm lạnh chỉ có thể làm giảm độ ẩm trong không gian chứa hàng và chế độ

làm việc của chúng phải được cài đặt tương ứng. Một số thiết bị của container có khả năng làm

tăng độ ẩm là các thiết bị kết nối két nước, các thiết bị này yêu cầu phải được vệ sinh đặc biệt để

tránh nhiễm bẩn hàng hóa. Quá trình vận chuyển yêu cầu kiểm soát áp suất liên quan tới việc sử

dụng những container chuyên dụng có khả năng thay thế mức ôxy bằng khí nitơ và khí CO2 để

kéo dài tuổi thọ sản phẩm sau khi thu hoạch. Phương pháp này thích hợp với nhiều hoa quả

thuộc loại mềm và có hạt,nhưng phương pháp này lại cần kiến thức chuyên môn để xác định

nồng độ khí gas thích hợp.

Đóng hàng vào container ) 

Sắp xếp, đóng hàng chuẩn xác có vai trò đặc biệt quan trọng đối với vận chuyển hàng container

lạnh. 

Tuy nhiên, điều này thường nằm ngoài sự kiểm soát của người vận chuyển. Người vận chuyển

chỉ nhận được container khi chúng đã được đóng kín và niêm chì và được cho biết rằng hàng hóa

“như khai báo”. 

Với hàng hóa loại đông lạnh thì mục đích là cung cấp khí lạnh lưu thông quanh hàng hóanhằm

giảm khả năng biến động nhiệt độ của các khu cận biên (trần, sàn, vách container). Với hàng ướp

lạnh (hoa quả, rau tươi), luồng khí phải được bố trí để có thể lan tỏa, thấm qua các lớp hàng xếp

trong container, loại bỏ hơi nóng thoát ra từ sản phẩm, CO2, etylen (nếu có), không khí ẩm hay

các khí gas cặn lưu đọng trong quá trình bảo quản hàng trước đó.

Hàng hóa không bao giờ được xếp cao hơn vạch đỏ trong containernhằm tạo điều kiện cho luồng

khí liên tục từ phía trước lưu thông vào trong. Mô hình xếp hàng lý tưởng là cách xếp cho phép

luồng khí cấp di chuyển tự do trong khi vẫn giữ nguyên được sự ổn định của hàng hóa. Phải bố

trí đủ khoảng trống phía trên và dưới khối hàng đã xếp để không khí có thể tự do luân chuyển. 

Quy trình đóng hàng đông lạnh rất đơn giản với điều kiện là chúng được đóng vào container

đúng ở nhiệt độ chỉ định cài đặt cho hành trình. Điều này có thể đượcthực hiện bằng cách đóng

hàng thành một khối vững chắc, không cần bố trí khoảng trống giữa khối hàng với thành

container. Khi vận chuyển hàng đông lạnh phải luôn đóng van thông gió.

Điều quan trọng là phải đảm bảo khối hàng xếp phủ kín diện tích mặt sàn container hướng về

phía sau các mép giới hạn sàn của thanh chữ "T" để tránh làm ngắt quãng và tăng hiệu quả của

luồng khí lưu thông. Trong những container lớn, nếu lượng hàng hóa không đủ phủ kín mặt sàn

thì chúng phải được xếp có cùng độ cao. Vì lý do sắp xếp hàng trong container đóng vai trò quan

trọng trong việc duy trì chất lượng và an toàn hàng hóakhi vận chuyển nên trong trường hợp có

nghi ngờ khi nhận đơn đặt hàng của người gửi hàng thì cần tham khảo ý kiến chuyên gia.

Kiểm tra hàng hóa

Rất nhiều trường hợp trong vận đơn có quy định cho phép người vận chuyển mở một container

đã niêm chì để tránh khả năng có tổn thất sau này. Phương pháp kiểm tra phụ thuộc vào loại

hàng hóa và trong hầu hết các trường hợp đòi hỏi có sự trợ giúp của chuyên gia.

Phải thường xuyên đo nhiệt độ "cùi" của hoa quả ướp lạnh, rau tươi và nhiệt độ "lõi" của hàng

đông lạnh. Trong điều kiện có thể, nên thực hiện thao tác này trước khi đóng hàng vào container

lạnh. Hoa quả và rau tươi cũng cần được kiểm tra trước khi chúng được làm lạnh(xem có mốc,

khô héo, mất nước, nhăn, mất màu, rách hay tróc vỏ, bầm dập, hỏng do nhiễm lạnh hay mùi vị).

Hàng đông lạnh phải được kiểm tra sự mất nước, bị sấy khô, xâm nhập của nước, vết lấm tấm

đen, thay đổi màu sắc, mùi vị và kiểm tra có dấu hiệu nhiệt độ hàng hóa tăng lên sau đó bị làm

lạnh lại hay không. Thùng các-tông, khay đựng và bao gói phải được xem xét kỹ khả năng và

tính thích hợp với chức năng bảo vệ hàng hóa trong hải trình dài ngày. 

Trong trường hợp một máy làm lạnh của container nào đó hoạt động thất thường, người chịu

trách nhiệm trên tàu phải thông báo chủ tàu hay đại lý tại cảng dự kiến sẽ ghé để có những chuẩn

bị cần thiết trên bờ khắc phục các trục trặc nếu không có khả năng khắc phụckhi đang hành trình

trên biển.

Trong những tình huống ấy nên chỉ định một giám định viên lên tàu khi tàu cập bến để kiểm tra,

lập báo cáo giám định tình trạng hàng hóa và các container.Nếu cómộtcontainer bị hỏng về mặt

cơ học, đại lý hoặc giám định viên phải chắc chắn rằng sẽ thực hiện những bước cần thiết để sửa

chữa, tu chỉnh ngay lập tức nhằm giảm tối đa tổn thất về hàng hóa có thể xảy ra sau này.