Sơ đồ web  |  Liên hệ

Hỗ trợ trực tuyến

Hot Line
0913.74.54.54
0979.74.54.54
Dịch vụ
giao_nhan_vt.jpg

Dịch vụ giao nhận - Vận tải

Hàng hoá được tập trung khai thác và xuất phát từ văn phòng  QKLngay vào cuối giờ làm việc của ngày nhận hàng và di chuyển đến trạm trung chuyển trong buổi tối cùng ngày để kịp phân loại và tiến hành phát cho người nhận trong buổi sang kế tiếp.