Sơ đồ web  |  Liên hệ
Hình thức thanh toán

Quy Định Thanh Toán

Khách hàng thanh toán  theo nội dung ghi trên hợp đồng vận tải đã ký với công ty.

Hình Thức Thanh toán

1.Thanh toán bằng tiền mặt

 Tại địa chỉ của Công Ty: C12/11 Quốc Lộ 1A, Ấp 3, X. Tân Kiên, H. Bình Chánh,Tp.HCM

 2.Thanh toán bằng chuyển khoản